Ansökan

Vi tar emot ansökningar om bidrag för rekreationsresor för dig med diagnosen CF och för införskaffandet av utrustning som kan leda till ett bättre hälsotillstånd.

Skriv till oss

Erica Lederhausens Minnesstiftelse
c/o Kerstin Åsberg
Jungfrudansen 26
171 56 Solna

E-post: kerstin.asberg@lederhausen.se

För ansökan om medel för forskning med koppling till CF så prioriteras stipendieansökningar. Ansökan samordnas med Forskningsfonden vid Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) och sker via gemensam blankett på RfCFs hemsida, vanligen senast 1 oktober varje år.