Om Stiftelsen

Erica Lederhausens Minnesstiftelse bildades till minne av Erica Lederhausen, som gick bort i CF 1976, endast 16 år gammal. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till

  • Rekreationsresor samt stöd för införskaffandet av utrustning och hjälpmedel som för att därigenom förbättra hälostillståndet
  • Forskning inom CF-området

Hur man ansöker kan du läsa om här.

Styrelsen

Mats Lederhausen, Stiftelsens Ordförande
Paul Lederhausen
Gunnar Hansson
Jessica Lederhausen

Erica Lederhausens Minnesstiftelse är den enda stiftelsen (förutom Alvar Bodins Minnesfond), som ger bidrag enbart till personer med CF.