Om stiftelsen

Erica Lederhausens Minnesstiftelse bildades till minne av Erica Lederhausen, som gick bort i CF 1976, endast 16 år gammal. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till

-Rekreationsresor för personer med diagnosen CF

-Forskning inom CF-området

Styrelsen

Mats Lederhausen, Stiftelsens Ordförande
Paul Lederhausen
Gunnar Hansson
Jessica Lederhausen

Erica Lederhausens Minnesstiftelse är den enda stiftelsen (förutom Alvar Bodins Minnesfond), som ger bidrag enbart till personer med CF.