Vad är Cystisk fibros?

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom. Symtomen beror på att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar normalt. Körtlarna utsöndrar ett alltför segt (visköst) slem som framför allt påverkar lungorna och mag-tarmkanalen.

Sjukdomen leder bland annat till upprepade inflammationer i lungor och luftvägar och olika besvär med matsmältningen. Det kan i sin tur leda till näringsbrist och olika följdsjukdomar. Det är viktigt att ha regelbunden kontakt med vården om man har cystisk fibros.

De senaste åren har den genomsnittliga livslängden för personer med cystisk fibros ökat betydligt. På 1980-talet var den genomsnittliga livslängden runt 25 år. För barn som föds med cystisk fibros idag ligger den förväntade medellivslängden på runt 50 år. Med hjälp av forskning och utveckling av nya mediciner förväntas medellivslängden fortsätta att öka.

Läs mer om Cystisk fibros i Sverige på https://www.rfcf.se